Woonfraude melding

Het meldpunt is bedoeld om misbruik van reguliere woningen als 2de woning te inventariseren. Inwoners van de Gemeente Schagen kunnen hier vermoedens van misbruik van reguliere woningen als 2de woning melden

Waarom dit meldpunt?

– Mensen durven hun vermoedens niet openbaar te delen
– Inzicht verkrijgen over de omvang van het probleem
– Meer handhaving realiseren en dit goed kunnen blijven volgen
– De lange wachttijden voor huur- en koopwoningen terugbrengen.

Melden

Jess nieuws

Flexibel wonen oplossing spoedzoekers

Flexibel wonen oplossing spoedzoekers

In navolging van onze eerdere opmerking onder het kopje ‘Handhaving’ vragen we ook de aandacht voor de grote groep woningzoekenden. We hebben daarom in een eerder.. Lees verder →
4 versterkende maatregelen aanpak handhaving woningbeleid

4 versterkende maatregelen aanpak handhaving woningbeleid

Tijdens onze gesprekken met ambtenaren en collegeleden is ons duidelijk geworden, dat de gemeente gewoonweg niet weet, waar deze problematiek zich afspeelt. Nu wordt reactief.. Lees verder →
Investeer meeropbrengsten toeristenbelasting in infrastructuur

Investeer meeropbrengsten toeristenbelasting in infrastructuur

Onderstaand stuk komt rechtstreeks uit de algemene beschouwingen Al enkele jaren geven wij aan verbaasd te zijn, dat de groei van het aantal toeristen, die.. Lees verder →
2290
mensen stemden JESS in 2018

Jess is een politieke partij met leden. Graag willen wij zoveel mogelijk leden omdat zij ons in staat stellen de partij bestuurlijk en financieel te runnen.

Word nu ook lid!