ANBI

Gegevens ten behoeve van ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling)

 Naam: JESS

 RSIN of fiscaal nummer 8514.62.029

Vestigingsplaats secretariaat: Schagerbrug

Voor contactgegevens, bestuurssamenstelling, beleidsplan, doelstelling, activiteiten,  beloningsbeleid en financiële verantwoording zie elders op deze site.

FINANCIEEL JAARVERSLAG JESS 2013