Callantsoog & Groote Keeten

 • Woningbouw voor starters en senioren. Hierbij denken we aan locaties als het land tussen de camping en de Vloedlijn (laatste nieuwbouw). Ook het verplaatsen van de sportvelden om op de huidige locatie woningbouw te realiseren.
 • We willen snel bouwen aan de Abbestedeweg en bij de Dixibar.
 • Samen met de inwoners zoeken naar alternatieve ruimte om woningbouw te realiseren.
 • JESS wilt ondersteuning geven aan de actieve dorpsraad en aan het gehele actieve verenigingsleven.
 • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
 • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan brengen
 • We willen meer parkeerplaatsen voor elektrische auto’s.
 • We willen samen met de ondernemers werken aan een openbaar toilet op het plein.
 • We ondersteunen het rijke verenigingsleven en faciliteren kleine verenigingen om samen te werken.
 • Behoud van een ruimte van jongeren (Hyksos).
 • Behoud van dorpshuis Kolfweid.
 • Fietsverbinding tussen Sint Maartenszee en Callantsoog door de duinen.
 • Betere aanduiding van de parkeerplaatsen.
 • Uitbreiding parkeerplaatsen aan de Zuid Schinkeldijk
 • Strandopgang Voordijk als het rustigste strandopgang waarderen, zonder voorzieningen.
 • Boskerpark wordt goed ingepast in het landschap en moet kwaliteit uitstralen.
 • Voor JESS is het van groot belang dat het Boskerpark wordt ontwikkeld met veel openbaar natuur en wandelpaden. Daarmee krijgt het een toegevoegde waarde voor de eigen inwoners en de toeristen.
 • Realisatie van woningbouw in Groote Keeten
 • Aanpak van het dorpsplein in Groote Keeten.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen