Contact

Meedenken
Meedenken kan in de vorm van ondersteunen van de fractie omdat je bepaalde expertise bezit. Meld je als ‘meedenker ’dan word je actief benaderd als er zaken spelen die jouw expertise aangaan. En als meedenker kun je natuurlijk ook zelf punten aandragen die van belang zijn voor de gemeenschap of die een relatie hebben met het programma en doelstellingen van JESS.

Meedoen
Meedoen kan betekenen dat je op de kieslijst wilt omdat raads- of commissiewerk je aanspreekt. Of je wilt meewerken aan de verkiezingscampagne. Of je wilt na de verkiezingen de fractie helpen bij het organiseren van participatie van inwoners in welke vorm dan ook.

Rechtstreeks contact
U kunt onderstaand formulier invullen of een mail sturen naar één van onze fractieleden. Kijk daarvoor op deze pagina.

Uw naam

Uw e-mailadres

Onderwerp
VraagOpmerkingMeedoen

Dit bericht is bestemd voor
BestuurFractie

Uw bericht

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.