Donateur/vriend worden

Donateur/vriend worden kan ook. Vriend word je omdat de missie, visie en werkwijze van JESS je aanspreken. Als vriend word je net als leden meer actief betrokken bij de partij en je ontvangt nieuwsbrieven en andere relevante informatie.

  Uw voornaam

  Uw achternaam

  Straatnaam + huisnummer

  Plaats + postcode

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Ondergetekende doneert een bedrag van:

  Anders, namelijk...

  Methode van betaling
  Aankruisen welke vorm van betaling van de jaarlijkse donatie is gewenst:

  Jaarlijkse factuurAutomatische incasso

  Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan de penningmeester van JESS om van zijn/haar hieronder genoemde (post)rekening de kosten van de donatie over te schrijven naar bankrekeningnummer NL56 RABO 01028.44.267 t.n.v. JESS.

  Als u uw donatie wilt stopzetten kunt u een email sturen naar penningmeester@jess.nl waarna uw donatie binnen 15 dagen wordt stopgezet.

  (Post) bankrekeningnummer

  Naam rekeninghouder

  Evt. opmerking(en)

  Ik ga akkoord met het betalen van boven voorgesteld bedrag en wordt daarmee donateur/vriend van JESS

  Nieuwsbrief ontvangen?
  JaNee

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.