Lid worden

JESS is een politieke partij met leden. Graag willen wij zoveel mogelijk leden omdat leden ons in staat stellen om de partij bestuurlijk en financieel te runnen. Leden denken en doen als zij dat willen ook mee aan activiteiten zoals vermeld onder 1 en 2. Lid worden kan al vanaf € 15 per jaar. Leden ontvangen nieuwsbrieven en worden actief op de hoogte gehouden van en betrokken bij onze activiteiten.

  Uw voornaam

  Uw achternaam

  Straatnaam + huisnummer

  Plaats + postcode

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Methode van betaling

  Aankruisen welke vorm van betaling van de jaarlijkse contributie á € 15,- is gewenst:

  Jaarlijkse factuurAutomatische incasso

  Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan de penningmeester van JESS om van zijn/haar hieronder genoemde (post)rekening de kosten van lidmaatschap van € 15,- over te schrijven naar bankrekeningnummer NL56 RABO 01028.44.267 t.n.v. JESS.
  Net als bij andere machtigingen is ook bij JESS mogelijk de incasso te storneren.

  Als u uw lidmaatschap wilt stopzetten kunt u een email sturen naar penningmeester@jess.nl waarna uw lidmaatschap binnen 15 dagen wordt stopgezet.

  (Post) bankrekeningnummer

  Naam rekeninghouder

  Evt. opmerking(en)

  Ik ga akkoord met het betalen van € 15,- contributie per jaar

  Nieuwsbrief ontvangen?
  JaNee

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.