Dirkshorn, Stroet & Groenveld

 

 • Ontwikkeling woningbouw Dirkshorn zuid en op de paardenbak locatie ondersteunen we van harte
 • We ondersteunen de verdere uitwerking van de visie van de Stichting Dynamisch Dirkshorn ‘Samen Leven’.
 • We faciliteren de dorpsondersteuner om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
 • JESS wilt ondersteuning geven aan de actieve dorpsraad en aan het gehele actieve verenigingsleven.
 • JESS zet zich in tot behoud en versterking van de basisscholen, kinderdagverblijf, supermarkt en diverse sportvoorzieningen.
 • JESS ondersteunt de activiteit dat er streng en rechtvaardig gehandhaafd wordt bij alle belanghebbenden op park de Horn.
 • JESS wil in het kader van het accommodatiebeleid en zorginfrastructuur dat de centrale ruimte van de Hornhoeve weer een volwaardige activiteitencentrum wordt voor ouderen.
 • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
 • Behoud dorpshuis De Kastanjeboom, Openlucht zwembad De Veersloot en verenigingsgebouw ’t Centrum.
 • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan brengen
 • We willen meer parkeerplaatsen voor elektrische auto’s.
 • JESS wil graag dat er een half verhard fiets/wandelpad langs de Tolkervaert komt (verbinding Muggenburg en de Tolkerdijk).


JESS
De lokale partij voor héél Schagen