Eenigenburg

  • Behoud en ondersteuning van het museum Eenigenburg en het daglonershuisje van Van Schoneveld
  • JESS is van mening dat we ’t Huys te Nuwendore niet in eigendom van de gemeente Schagen moeten nemen.
  • Realisatie wandelpaden door het land
  • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).

JESS
De lokale partij voor héél Schagen