Lokaal spreekt jouw taal

JESS is een onafhankelijke partij die vanuit lokale betrokkenheid de belangen van alle inwoners van de hele gemeente Schagen wil behartigen. Als lokale partij is JESS bij uitstek niet gebonden aan beginselen en heeft zij ook geen binding met landelijke of provinciale partijorganisaties, maar respecteert zij wel ieders geloof en maatschappijvisie.

JESS is ontstaan uit een fusie van de lokale politieke partijen “AB 89” , “Harenkarspel in Beweging” en “BKV” Zijpe. JESS is echter meer dan een fusiepartij. JESS bestaat uit een platform van lokaal betrokken inwoners die gewend zijn zich in te zetten voor de gemeenschap waar zij deel van uitmaken. JESS wil de belangen van jong en oud behartigen en is de lokale partij voor héél Schagen. Ons verkiezingsprogramma is een dynamisch document, omdat wij de inbreng van onze inwoners van groot belang vinden.

Daarom heeft JESS burgerparticipatie hoog in het vaandel staan en wil de partij extra geld beschikbaar stellen om inwonersinitiatieven te ondersteunen en de ontstane kloof tussen politiek en inwoners te verkleinen. Als inwoner van onze gemeente ziet JESS U als deskundige. Daarom zoeken wij U op, blijven met U in gesprek, informeren wij U en organiseren wij bijeenkomsten om uw mening te pijlen.

U beslist mee, niet voor 4 jaar maar gedurende 4 jaar

U bent inwoner van deze gemeente en daarom volgens ons de deskundige! Voor JESS is de inwoner geen schaakstuk in de politieke arena, maar een volwaardige partner. Gedurende de raadsperiode blijven wij met u in gesprek, zoeken wij u op, informeren wij u en organiseren wij bijeenkomsten of enquêtes om uw mening te peilen. Wij zijn uw spreekbuis in de raad! Dit doen we gedurende de gehele raadsperiode. Om de jeugd beter te betrekken bij de gemeenschap, willen wij tevens een jeugdraad binnen de gemeente.

Waar staat JESS voor:

Bij JESS staan de inwoners voorop en daarom is het van belang de juiste informatie op het goede moment als gemeente te verstrekken, opdat U als inwoner in staat bent goede keuzes te kunnen maken m.b.t. onderwerpen die er voor U toe doen.

Uw mening telt en daarom willen wij op een goede, open en eerlijke manier met U communiceren en korte communicatielijnen van het gemeentehuis naar de burger onderhouden. De gemeente is er voor de inwoners en daarom nemen wij de inwoners serieus als dé lokale partij voor héél Schagen. JESS staat ook voor transparantie als het om de gemeentelijke financiën gaat.

JESS is een partij die voor iedereen duidelijke uitgangspunten en geen uitgebreid programma heeft. Dat omdat bij ons de inwoners voorop staan. De inwoners van de gehele gemeente Schagen dienen werkelijk invloed te kunnen uitoefenen. Het is de taak van de gemeente te enthousiasmeren, te motiveren en te ondersteunen. Dit betekent niet alleen dat de inwoners vooral serieus moeten worden genomen, maar ook tijdig moeten worden voorzien van de juiste informatie om goede keuzes en afwegingen te kunnen maken. JESS staat voor een financieel solide gemeente en hamert vooral op een transparant beleid. Weten waar u aan toe bent en waar u invloed op uit kunt oefenen. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad zijn er voor u. Samen moeten we werken dat u naar uw zin kunt wonen, werken en kunt ontspannen.

Wat wil JESS samen bereiken?

  • Het huishoudboekje van de gemeente op orde houden zonder onnodige lastenverzwaring voor de inwoners en ondernemers.
  • Samen investeren in leefbaarheid. We willen daarom extra geld voor leefbaarheid in dorpen en wijken[1].
  • Samen investeren in jongeren, gezinnen en ouderen met voldoende betaalbare woningen voor iedereen.
  • Samen met de schoolbesturen werken aan goed onderwijs, want kinderen zijn de toekomst.
  • Samen werken aan zorg, sport, cultuur en welzijn voor jong en oud. Zorgzekerheid en keuzevrijheid voor ouderen.
  • Samen werken aan openheid en transparantie middels goede communicatie. Daarom kunt U ons volgen via Facebook, Twitter en onze website www.jess.nl
  • Samen werken aan een duurzamer Schagen. Op vele gebieden, leefbaarheid, langer zelfstandig kunnen blijven wonen, circulaire economie en minder gebruik van energiebronnen zoals olie en gas.

[1] Waar we in dit verkiezingsprogramma spreken over wijken, worden de wijken van Schagen bedoeld en ook specifiek het centrum van Schagen.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen