Oudesluis

  • Samen met de dorpsraad en inwoners onderzoeken waar uitbreiding voor woningbouw mogelijk en gewenst is.
  • JESS wilt ondersteuning geven aan de actieve dorpsraad en aan het gehele actieve verenigingsleven.
  • De sportaccommodaties moeten worden aangepakt in het kader van het accommodatiebeleid
  • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
  • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan brengen
  • Samen met de dorpsraad onderzoek doen naar wandelmogelijkheden, bijvoorbeeld het doortrekken van het wandelpad naar de molens.
  • Sluis weer laten repareren door hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zodat hij vaker gebruikt kan worden.
  • We ondersteunen de voorzieningen als het zwembad, gezamenlijke ruimten en het jeugdsportpromotie plan.
  • Het jeugdsportpromotie verdient onderzocht te worden voor de gehele gemeente voor jong- en oud.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen