Over ons

JESS is een nuchtere lokale politieke partij met een programma dat tot stand komt zonder hinder van landelijke (politieke) ideologieën. JESS is een lokaal politiek platform dat op basis van samenwerking en overleg, standpunten en beleid vormt. Onze overtuiging is dat JESS, het gemeentebestuur en de gemeenteraad er moeten zijn voor haar inwoners en niet andersom.

Onze werkwijze:

  • Wij steken veel energie in het luisteren naar burgers, ondernemers, verenigingen en andere vertegenwoordigers van de gemeenschap. Wij hechten aan een open dialoog in onze overlegstructuren en betrokkenheid vanaf het eerste begin van een te behandelen onderwerp. Wij zullen hiervoor ook digitale communicatie en sociale media inzetten. JESS wil hiermee bereiken dat het draagvlak bij de besluitvorming wordt vergroot. Met andere woorden JESS wil nadrukkelijk een verantwoord participatiebeleid.
  • Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Onze raadsleden en commissieleden bezoeken regelmatig de kernen en wijken om situaties zelf in ogenschouw te nemen en omwonenden te spreken. Juist na een fusie is het voor de raad belangrijk dicht bij de mensen te blijven en te horen wat er leeft en hoe men aankijkt tegen het nieuwe gemeentebestuur en organisatie

Zo werkt JESS, de lokale partij, voor héél Schagen!