Visie en Missie

Visie:

  • JESS is een nuchtere lokale politieke partij met een programma dat tot stand is gekomen in samenwerking met de gemeenschap.
  • JESS profileert zich als een invloedrijk lokaal politiek platform
  • JESS streeft ernaar het programma regelmatig aan te passen op basis van de inbreng van de inwoners.
  • JESS heeft een ambitieus en haalbaar programma als het gemeentebestuur samen met JESS grenzen wil verleggen en een ondernemende cultuur nastreeft waarin de inwoners centraal staan.

Missie: 

JESS vindt dat de gemeenteraad er is voor de inwoners en niet andersom. JESS is de lokale partij voor betrokken inwoners. Voor JESS is het programma het fundament voor onze visie waaraan anderen mee kunnen bouwen. JESS heeft een uitdagend en ambitieus programma. Door inzet van nieuwe vormen van communicatie en samenwerking kunnen inwoners participeren. Zodat we standpunten kunnen actualiseren aan nieuwe inzichten en omstandigheden. Immers, JESS is een partij van volksvertegenwoordigers die actieve relatie onderhoudt met de inwoners in de breedste zin van het woord