Petten

 • Petten moet zo snel mogelijk als badplaats tot bloei kunnen komen.
 • Samen met de dorpsraad willen we een onderzoeken waar toekomstige woningbouw mogelijk en gewenst is binnen Petten.
 • JESS wilt ondersteuning geven aan de actieve dorpsraad en aan het gehele actieve verenigingsleven.
 • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
 • Het bestemmingsplan voor de ontwikkelingen van het strand moet uitgevoerd worden.
 • Er komen seizoensgebonden strandhuisjes, in de winter staan er geen huisjes op het strand.
 • Over camping Corfwater komt een verbindingsweg naar de hoofd strandopgang om het plein met het strand te verbinden.
 • Auto’s worden door het centrum geleid door de ringweg gedeeltelijk af te sluiten.
 • Het kerkje krijgt horecafunctie en een terras op het plein.
 • JESS wil het plein zo snel mogelijk geheel af hebben, hierdoor moet: ‘Petten Plaza’ snel gerealiseerd worden met horeca en winkels op de begane grond en woningen daarboven.
 • We willen meer parkeerplaatsen voor elektrische auto’s.
 • JESS wil alleen nog haar medewerking verlenen bij het aanpassen van een bestemmingsplan van Huis ter Duin, wanneer het een hotel wordt.
 • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan brengen
 • We blijven het ‘DOP’ ondersteunen.
 • JESS blijft zich zorgen maken over de aanrijtijden van ambulance in Petten en het niet altijd goed kunnen vinden van bepaalde locaties. We blijven de veiligheidsregio en de burgemeester hier op attent maken, zodat de nationale normen ook voor Petten gegarandeerd kunnen worden.
 • De ontwikkeling op de OLP (onderzoek locatie Petten) heeft onze sten, zeker het deel van de Energy & Health Campus. We hopen dat dit in nauwe samenwerking zal gaan en blijven met de VU uit Amsterdam.
 • JESS staat positief ten aanzien van de realisatie van Pallas. Onze eisen zijn dat het landschappelijk wordt ingericht en dat er samen met de recreatiesector een informatiecentrum komt als toeristisch trekpleister.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen