Schagen

 • De Westfriese Folklore (markt, dansen en Vreeburg) blijven we financieel ondersteunen.
 • Marktstad Schagen promoten. De markt zal in Schagen nog meer zich moeten focussen op kwaliteit en het lokale product.
 • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan brengen
 • We willen meer parkeerplaatsen in het centrum en in de wijken voor elektrische auto’s.
 • Daar waar nog geen wijkraad is richten we deze samen met inwoners op die gelijk aan dorpsraden bevoegdheden krijgen.
 • De vrijkomende locatie van de Ark aan de Jozef Israëlstraat zal worden ingericht voor woningbouw voor jong en oud.
 • Samen met de ondernemingsverenigingen moeten we werken aan de kracht van de binnenstad. Deze moet worden behouden en versterkt worden om het winkelen in Schagen nog meer een beleving te maken.
 • Wanneer de beide voetbalverenigingen besluiten om samen te gaan dan moeten alle velden opnieuw worden heringedeeld om hiermee extra ruimte te krijgen voor woningbouw.
 • Wij ondersteunen het zwembad “De Wiel, Markt 18, Slot Schagen, nieuwe Nes en de wijkcentra.
 • JESS deelt de mening dat er iets moet gebeuren met de Waldervaart rondom het winkelcentrum.
 • JESS wil geen extra parkeerplaatsen tussen de Loet en de Westerweg. Hier gaat heel veel schoolgaande jeugd uit de dorpen voorbij.
 • JESS wil samen met de inwoners en ondernemers een eenrichtingsplan uitwerken voor de stad Schagen. Ook het autoluw maken van het centrum vinden wij van groot belang, hierbij denken we aan een autovrijplein op de Markt.
 • JESS wil de spoorwegovergang richting de Kogerlaan weer openstellen voor autoverkeer.(dit moet tevens worden opgenomen in het éénrichtingsplan)
 • Samen met de ondernemers van de Gedempte Gracht willen we de gehele straat aanpakken, zodat het een meer winkelstraat wordt. Waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de optocht van de Westfriese markt.
 • De blauwe zone kan wat JESS betreft worden uitgebreid, waarbij een omwonende een ontheffing krijgt. JESS is wel van mening dat de blauwe zone maximaal 1 uur parkeren betekent.
 • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
 • We willen wandelen en fietsen stimuleren, vandaar dat we een half verhard fiets/wandelpad langs de Tolkervaert willen realiseren (verbinding Muggenburg/Tolkerdijk).

JESS
De lokale partij voor héél Schagen