Schagerbrug

 • JESS ondersteunt de woningbouw ontwikkeling van het nieuwbouwplan “Buitenvaert”. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma al aangegeven dat we liever de strijd aangaan met de provincie dan met onze eigen inwoners. Hier komt woningbouw voor starters en senioren.
 • We willen samen met de dorpsraad en inwoners zoeken naar de volgende woningbouwlocatie bij het dorp. Binnenstedelijk (binnen het dorp) bouwen zien we geen mogelijkheden voor
 • JESS wilt ondersteuning geven aan de actieve dorpsraad en aan het gehele actieve verenigingsleven.
 • We willen dat in 2018 wordt gestart met de reconstructie van de Schagerweg, waardoor de veiligheid van vooral voetgangers en fietsers verbeterd wordt en tegelijkertijd willen we samen met de dorpsraad en inwoners een plan opstellen voor een centrumplek. Dat kan over de Grote Sloot of tussen Schoolstraat en Grote Sloot.
 • Verbeteren verkeersveiligheid op kruising Schagerweg/Grote sloot.
 • Na de reconstructie van de Schagerweg en door de komst van de Twee Zwanen willen wij het zware vrachtverkeer buiten het dorp houden.
 • Er moeten borden komen op de Westfriesedijk met de korstte route om de Westfriesedijk route te vervolgen via Schagerbrug.
 • Het kruispunt Zijperweg en Lagedijkerweg moet veiliger worden gemaakt. Het is tenslotte de doorgaande route richting Schagerbrug.
 • Onze wens is om het huidige fietspad achter de Lagedijkerweg te veranderen tot een verkeersweg. De fietsers, het langzaam rijdend verkeer en bestemmingsverkeer rijden dan over de huidige lagedijkeweg,
 • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
 • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan brengen

JESS
De lokale partij voor héél Schagen