Sint-Maarten, ’t Rijpje & Valkkoog

 • JESS wilt ondersteuning geven aan de actieve dorpsraad en aan het gehele actieve verenigingsleven.
 • Het woningbouwproject ‘De Rode Kool moet verder worden afgemaakt
 • Samen met de dorpsraad en inwoners op zoek naar een nieuwe toekomstige bouwlocatie voor woningbouw.
 • Het unieke wandelpadenplan verder actief in te zetten en het idee binnen de gemeente Schagen verder uit werken.
 • Behoud van dorpshuis ‘De Klimop’ en het huiskamerproject verder met het dorp ontwikkelen.
 • JESS zet zich in om de school in het dorp zolang mogelijk te behouden.
 • Aanpak fietspad naar Stroet en ’t Rijpje
 • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
 • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan brengen
 • We ondersteunen de activiteiten voor de instandhouding van de hervormde kerk in Valkkoog.
 • Fietspad in ’t Rijpje is vernieuwd, echter tot ontevredenheid van inwoners. Het was een experiment. Nu het experiment niet is geslaagd, moet het probleem worden opgelost vindt JESS.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen