Sint-Maartensbrug, Sintmaartensvlotbrug & Sint-Maartenszee

 • Woningbouw ontwikkeling aan de Maarten Breetstraat. JESS wilt dat de 6 kavels zo snel mogelijk worden ingevuld, zodat er een leuk wijkje ontstaat.
 • Wij willen een mooie ontwikkeling van de locatie ‘oude obs de brug’. Bij voorkeur starterswoningen, omdat alles dat er nu is te duur is voor de jeugd. Ze gaan weg. JESS wilt dat die locatie wordt doorontwikkeld naar een leuk en uniek plekje Sint Maartensbrug.
 • JESS wilt ondersteuning geven aan de actieve dorpsraad en aan het gehele actieve verenigingsleven.
 • Behoud dorpshuis De Uitkijk
 • JESS zet zich in om de school ‘De Brug’ in het dorp zolang mogelijk te behouden.
 • JESS wilt een idee uit het dorp realiseren, een Pannakooi (o.a. voetbal) op het grasveld bij de nieuwe school realiseren.
 • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan brengen
 • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
 • JESS wilt dat het onderhoud van de Sint Maartensweg snel wordt aangepakt. Vlak voor het dorp is de weg in zeer slechte staat.
 • Omlegging N9 om het dorp en op korte termijn aanpak veilig maken van het kruispunt Zeeweg/N9 voor fietsers en inwoners.
 • De gebiedsvisie Sint Maartenszee moet nu eindelijk worden uitgevoerd en de regie moet naar de ondernemers.
 • Reconstructie Zeeweg moet versneld worden aangepakt tussen St. Maartenszee en St. Maartensvlotbrug evenals het fiets- en voetpad.
 • Parkeerterrein achter de winkeltjes renoveren tot een plein en parkeerplaatsen.
 • De realisatie van het hotel aan de Zeeweg naast de winkeltjes moet spoedig ter hand worden genomen.
 • Het oude hotel Sint Maartenszee moet niet te lang een braak liggend terrein blijven, maar zo spoedig mogelijk moeten daar appartementen worden gebouwd.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen