‘T Zand

  • JESS is van mening dat we als eerste een woningbouwopgave hebben om ’t Zand Noord snel vol te bouwen.
  • JESS wilt ondersteuning geven aan de actieve zakenclub ‘t Zand en aan het gehele actieve verenigingsleven.
  • Maar JESS wil met de zakenclub en inwoners onderzoeken welke woningbouwplannen er verder zijn binnen en buiten het dorp.
  • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
  • De Zandstee is belangrijk, mede omdat er geen dorpshuis is binnen het dorp. Zeker voor de groeiende aantal ouderen moeten we binnen het dorp nadenken over voorzieningen en daar zal de Zandstee een bijdrage aan kunne leveren.
  • Wij steunen de plannen om Molen de Hoop uit te bereiden met een bezoekerscentrum.
  • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan te brengen

JESS
De lokale partij voor héél Schagen