Tuitjenhorn & Kalverdijk

 • Meer woningbouw te beginnen aan de Bogtmanweg, kruising dorpsstraat en ook helemaal ten zuiden, als Ruimte voor Ruimte project voor de schuren van Strooper.
 • Samen met de dorpsraad onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor woningbouw binnen het dorp en Kalverdijk
 • JESS wilt ondersteuning geven aan de actieve dorpsraad en aan het gehele actieve verenigingsleven.
 • JESS wilt dat de Delftweg, Dorpsstraat, Sportlaan en Kerkbuurt worden opgeknapt en wordt ingericht als 30 km zone.
 • Een goed en veilig fietsenplan, veilige fietspaden op de routes voor de schoolgaande jeugd. We kunnen starten met de Terpweg.
 • Fietspad Veilingweg verdiend een grondige onderhoudsbeurt
 • Het tweede deel van Rookershuijspark is een mogelijkheid, wanneer de dorpsraad en de inwoners hier de prioriteit aan geven.
 • We willen graag met de inwoners en ondernemers het centrumplan voor Tuitjenhorn ontwikkelen.
 • In het centrumgebied tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn moeten we er aan werken om de voorzieningen als zwembad, sporthal, bibliotheek en kinderdagverblijf in stand te houden en waar nodig verbeteren.
 • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan brengen
 • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
 • We ondersteunen de stichting Speelweide.
 • We hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat het ophalen van oud papier door de verenigingen moet plaats blijven vinden. In Kalverdijk is het de stichting Speelweide die dit regelt en daarmee financieel wordt ondersteunt. Dat blijven we ondersteunen.
 • De Koorndijk en Kalverdijk zo spoedig mogelijk 30 km weg van maken en zwaar verkeer niet langer toestaan.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen