Verantwoorde financiën

“Wat brengt het op, wat heb jij hier aan en wat kost het,” dat bepaalt of we “ja” zeggen tegen nieuwe plannen | de gemeente is een betrouwbare partner voor inwoners en ondernemers | het huishoudboekje van de gemeente is op orde en blijft op orde | geen onnodige lastenverzwaring voor de inwoners en ondernemers.

Het geld

In de crisis die achter ons ligt is veel aandacht besteed aan sanering van de overheidsfinanciën sec, terwijl volgens JESS de volgende vraag eerst had moeten worden gesteld: Wat voor samenleving willen wij? Voor JESS is dit een samenleving waarin wij verantwoordelijkheid willen dragen voor elkaar. Wij willen een gemeente waarin ieder mens ondanks bezuinigingen mee kan blijven doen en zich gezien en gehoord voelt. Financiële keuzes, hoe moeilijk ook, vragen om bezieling en derhalve inleving in de situaties van mensen. Een kille sanering kan ertoe leiden dat mensen buitenspel worden gezet en dat keuzes ten koste kunnen gaan van het sociale leven van mensen en het verenigingsleven en dat wil JESS vooral niet.

Indien bezuinigingen nodig zijn willen wij lastenverzwaring voor burgers en ondernemers zoveel mogelijk vermijden. Daarom wil JESS financiële verantwoordelijkheid nemen om de begroting sluitend te houden en verantwoord om te gaan met de publieke middelen.

Een gezond en uitvoerbaar financieel beleid vergt een degelijke en verantwoorde meerjarenbegroting. Daarbij moet goed gekeken worden naar een beperking van de kosten van de gemeentelijke organisatie en zullen we grote investeringen kritisch tegen het licht moeten houden. Of we meegaan in nieuwe plannen hangt af van het antwoord op de vraag:

“Hoeveel kost het, wat levert het op en wat hebben we eraan?” Pas als deze vraag in positieve zin kan worden beantwoord zeggen we vol overtuiging “ja” tegen nieuwe plannen.

  • Een gezond en haalbaar financieel beleid. Wij staan voor een degelijke en verantwoorde meerjarenbegroting.
  • JESS wil financiële verantwoordelijkheid nemen om de begroting sluitend te houden en verantwoord omgaan met het publieke geld. Ook in tijden van crisis en het blijvend verschuiven van taken van overheid naar gemeenten.
  • Grote investeringen zullen we kritisch tegen het licht houden. Er moet een goed projectplan zijn en de organisatie moet het deskundig aanpakken, middels (externe) projectleiders. Bij een goede bewaking kunnen projecten in de pas blijven lopen.
  • Beperking van de kosten van de gemeentelijke organisatie.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen