Extra

Vind je het belangrijk dat er:

  • Goede voorzieningen in je gemeente zijn?
  • Aandacht is voor goede werkgelegenheid?
  • Ruimte is voor recreatie, toerisme en vermaak?
  • Voor goede onderwijsvoorzieningen?
  • Aandacht is voor betaalbare woningbouw voor jong en oud?
  • Aandacht is voor infrastructuur en openbaar vervoer?
  • Aandacht is voor een duurzame samenleving?

JESS blijft werken aan de missie van de partij waarin betrokkenheid van inwoners centraal staat.

JESS heeft een programma waarin actief luisteren naar inwoners, ondernemers, verenigingen en andere vertegenwoordigers van de gemeenschap centraal staat.  JESS is dé lokale partij in Schagen voor u/jou als u/je wat wilt ondernemen of serieus gehoord wilt worden.

JESS zoekt mensen die enthousiast zijn over de missie en visie van JESS. Mensen die zich willen inzetten voor hun buurt, dorp, vereniging of groep, zoals ouderen en gehandicapten. Het hoeft niet veel tijd te kosten, het gaat erom dat wij mensen vinden die de oren en ogen van de gemeenschap vormen, luisteren en met ons delen waar aandacht voor nodig is. Of mensen die mee willen helpen bij het organiseren van bijeenkomsten in dorpen en wijken om informatie te halen en brengen die van belang is voor inwoners en bedrijven.

Doe mee! Meld u/je bij hk@jess.nl en werk mee!