Uitleg politieke termen

Als de burgers politiek niet kunnen volgen, dan ligt dat aan de politiek. Met behulp van deze pagina probeert JESS de politiek inzichtelijker te maken. Zijn er nog termen of procedures die je snapt? Schroom niet en vraag het JESS!

College
Het College staat voor het College van Burgemeester en wethouders (B&W). Het college is het bestuur van een gemeente. Zij leiden de gemeente en maken plannen voor een tijdsduur van 4 jaar.

Motie
Een motie is een aangeleverd voorstel door een gemeenteraadslid in de raadsvergadering. Indien de voorzitter van de raad (Burgemeester) de motie goedkeurt, wordt deze motie in stemming gebracht. Een motie zou door de voorzitter kunnen afgewezen op wettelijke gronden, als een motie bijvoorbeeld tegen de grondwet ingaat. Een motie kan bijvoorbeeld opdracht zijn aan een wethouder, zoals in dit voorbeeld. In dit voorbeeld wil JESS de wethouder verplichten om de voetpaden bij begraafplaatsen te verbeteren voor mensen die slecht te been zijn.

Amendement
Een amendement is een formele wijziging of toevoeging in een officieel document. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft als taak om met plannen te komen. Raadsleden hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in deze plannen, dit kan met amendementen. Zoals in dit voorbeeld. Eigenlijk stelt JESS in dit voorbeeld dat de fractie het eens is met het plan om een nieuwe vorm van afvalverzameling te introduceren maar dat het graag een proefjaar ziet.