Waarland

  • We willen samen met de dorpsraad en inwoners onderzoeken waar we de komende uitbreiding van woningbouw kunnen realiseren
  • JESS wilt ondersteuning geven aan de actieve dorpsraad en aan het gehele actieve verenigingsleven.
  • JESS ziet en hoort dat ouderen langer in het dorp willen blijven wonen. Dat betekent dat we samen met zorgdragen voor geschikte woningen en bijbehorende zorg. Zeker in de nabijheid van het Sabinahof.
  • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
  • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan brengen
  • JESS ziet mogelijkheden dat het industrieterrein de Wurft kan worden uitgebreid. We willen hiermee bereiken dat lokale ondernemers kunnen groeien.
  • Tijdens onze straatpraatjes is specifiek gevraagd om het zwembad te ondersteunen. JESS wilt initiatieven van inwoners ondersteunen, dus ook het zwembad. Binnen de gemeente kunnen we trots zijn hoe dit samen wordt aangepakt. Een voorbeeld voor anderen binnen de gemeente Schagen.
  • JESS is groot voorstander van een rondje wandelen en/of fietsen. We willen graag met dorpsraden en inwoners nadenken over de mogelijkheden en zien de ontwikkeling van St. Maarten als een goed voorbeeld, Het rondje Waarland mag wat JESS betreft meer worden gepromoot voor de wandelsport. Het specifieke verzoek uit Waarland gaat om de watersport en ook om het schaatsen. Dat heeft gevolgen om twee bruggen te verhogen. JESS wil dit positief benaderen.
  • JESS wilt de verbinding Deen & Sabinahof seniorvriendelijk maken door bankjes neer te zetten. Deze bankjes kunnen dienen als rust en ontmoetingsplaats.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen