Warmenhuizen, Krabbendam & Schoorldam

 • JESS zal graag samen met de dorpsraad, inwoners en ondernemers een nieuw inrichtingsplan opstellen voor de Dorpsstraat en deze in te richten als een 30 km zone. Evenals Schagerbrug willen we ook een onderzoek naar een dorpsplein in het centrum.
 • JESS wilt ondersteuning geven aan de actieve dorpsraad en aan het gehele actieve verenigingsleven.
 • Wij willen versnelde aanpak van achterstallig onderhoud van straten, trottoirs, fiets- en wandelpaden, groenstroken en pleintjes (speelplaatsen).
 • Fietspad Veilingweg verdiend grondige onderhoudsbeurt
 • JESS wilt dat SeedValley blijft groeien en dat de gemeente dit faciliteert.
 • JESS dringt aan op een groei van woningbouw in Warmenhuizen voor jong en oud en voor iedere portemonnee. Ten eerste willen we uitbreiden aan de oostkant van de Remmerdel.
 • Als ontsluiting van vrachtverkeer en de bovenstaande nieuwbouw willen wij graag een oostelijke randweg tussen de Dergmeerweg en de Warmenhuizerweg.
 • In het centrumgebied tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn moeten we er aan werken om de voorzieningen als zwembad, sporthal, bibliotheek en kinderdagverblijf in stand te houden en waar nodig verbeteren.
 • JESS pleit ervoor om het stuk Oostwal tussen de Dorpsstraat en rotonde Harenkarspelweg her in te richten naar fietsstraat.
 • Wij willen verenigingen en stichtingen ondersteunen om de energielasten te verlagen door onder andere aanpassingen van het gebouw, zonnepanelen plaatsen en LED verlichting aan brengen
 • JESS wilt zorgdragen dat in Schoorldam een aantal kleinschalige woningbouwprojecten worden ontwikkeld.
 • We ondersteunen de stichting ter behoud Krabbendammer erfgoed, eigenaar van het rijksmonument “Krabbendammer Erfgoed”

JESS
De lokale partij voor héél Schagen